3. plánovací setkání určilo podobu dvorku

V pátek 28. ledna se uskutečnilo 3. a zároveň poslední plánovací setkání k nové podobě dvorku U Koníčka. Architekt Pavel Macar na něm představil konečnou podobu stavebních úprav. Zároveň zahradní architekt Marek Pěchouček nechal nahlédnout do osazovacího plánu. Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných nevznesl žádnou připomínku, jedná se o finální návrh. Nyní tedy přecházíme do fáze vyřizování dokumentů spojených s výstavbou a těšíme se, že práce na dvorku brzy začnou.