Němčina pro děti

Opět od září nabízíme pro všechny děti od 5 do 8 let výuku německého jazyka s Martinou Havlínovou. 

Výuka začíná v úterý 19. září v 16.15 hodin. 

Cena za1 lekci je 100 Kč. 

Více informací na emailu martinahavlinova@seznam.cz